KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, uprzejmie informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych jest:

Poradnia Dietetyczna „Posmakuj Zdrowia”
mgr Monika Dąbrowska dietetyk
ul. 3-go Maja 47B
37-500 Jarosław
NIP: 7922265271
tel.: 792 531 154
e-mail: biuro@posmakuj-zdrowia.pl

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – realizacji ewentualnych zleceń na proponowane przez firmę usługi pomiędzy Panem/Panią a Poradnia Dietetyczna „Posmakuj Zdrowia”
  mgr Monika Dąbrowska dietetyk, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,
  – spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, takich jak wystawienie rachunków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  – przesyłania Państwu informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  – marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  – rozsyłania newslettera na wskazany przez Państwa adres email – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  – prawnie uzasadnionym interesie administratora, takim jak dochodzenie roszczeń, obrony swoich praw czy też stosowanie marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  – Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, udostępniającym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi księgowe.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej z Państwem umowy, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z zawartej umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności podatkowych i rachunkowych), zapobiegania nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia lub do momentu gdy Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego (w zakresie, który nie wymaga udzielenia przez Państwa zgody)  przez okres obowiązywania umowy lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. W przypadku zawarcia umowy, podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. W przypadku chęci skorzystania z usługi newsletter, otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy też wyrażenia zgody na marketing bezpośredni z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że nie będą mogli Państwo skorzystać z powyższych usług.